BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) Polska (Polen)
Przedsiêbiorstwo Innowacyjno-Wdro¿eniowe INWET
(Innovations- und Einführungsunternehmen)

MOSTOSTAL Zabrze
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG
(Zentrum für Elektrifizierung und Automatisierung des Bergbaus)

HAUHINCO
ISUZU
MEGART
DOMBUD
VOLVO
TENNECO Automotive Polska
TIEFENBACH
COCA COLA
PEPSI COLA